برچسب: امیر حسین مرادی

اعتراض به تائید حکم 16 سال زندان برای دو دانشجوی برجسته

0
اعتراض به تائید حکم 16 سال زندان برای دو دانشجوی برجسته۱۷ خرداد ۱۴۰۱ / ۷ ژوئن ۲۰۲۲بیدادگاه تجدید نظر رژیم ضد ایرانی جمهوری...