برچسب: جمهوری آذربایجان

اختلافات ارضی جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)اختلافات ارضی بین دو کشور برادر و همسایه ایران در قفقاز، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، که منجر به...