برچسب: حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات

عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

0
عدم تمرکز و حقوق اقوام  و مذاهب ایران پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره پنجم  از آنجا که دمکراسی يا مردمسالاری و حقوق بشر به...

فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران

0
فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره پنجم پايه های نظام سياسی دمکراتيک آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی...

منشور

0
منشورالف : مقدمه حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایه‌گذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی...

حقوق زنان و کودکان

0
حقوق زنان و کودکان پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره سوم ، 21 و 22 نوامبر 1379 در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج...

امضاء بیانیه به نام آقای فواد پاشایی

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 11 ژانویه 2021 شورای مرکزی حزب مشروطه ایران به این وسیله به آگاهی می رساند که امضای آقای فواد پاشایی...

گزارش کیهان لندن از سیزدهم کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
گزارشی از سیزدهم کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)؛ پیام ایرانگرایی و ضرورت اتحاد ملی برای مبارزه با جمهوری اسلامی پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹...

سخنرانی دکتر حسن منصور در کنگره 13 حزب مشروطه ایران لیبرال...

0
  https://youtu.be/8u6ruKuek_Y  اگر تاتاران قانون اساسی می‌نوشتند! در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ – در پایان یک فرایند بغرنج تاریخی – بالاخره این مثل مصداق کامل یافت که «راه...