برچسب: دکتر خسرو اکمل

پیام دکتر خسرو اکمل دبیر کل سابق و رایزن حزب مشروطه...

0
باکمال خوشوقتی تشکیل کنگره دهم حزب مشروطه ایران را که مصادف با بیستمین سالگرد بنیان گزاری و تأسیس حزب نیز می‌باشد از صمیم قلب...