برچسب: سخنرانی افشار مختاری

سخنرانی آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در افتتاحیه کنگره دوازدهم...

0
فیلم سخنرانی افتتاحیه آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران در تاریخ پانزدهم سپتامبر 2018 برابر با 24...