برچسب: علی یونسی

اعتراض به تائید حکم 16 سال زندان برای دو دانشجوی برجسته

0
اعتراض به تائید حکم 16 سال زندان برای دو دانشجوی برجسته ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ / ۷ ژوئن ۲۰۲۲ بیدادگاه تجدید نظر رژیم ضد ایرانی جمهوری...