برچسب: محکوم میکنیم

اعدام‌ها و احکام زندان برای فعالان اجتماعی را به شدت محکوم...

0
رژیم جمهوری اسلامی در هراس از تداوم خیزش ملت ایران و سرنگونی ناگزیر، بار دیگر به بهانه‌های گوناگون، از "سب نبی" و "اهانت به...