برچسب: منشور

فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران

0
فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره پنجم پايه های نظام سياسی دمکراتيک آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی...

منشور

0
منشورالف : مقدمه حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایه‌گذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی...

حقوق زنان و کودکان

0
حقوق زنان و کودکان پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره سوم ، 21 و 22 نوامبر 1379 در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج...

ناسیونالیسم

0
ناسیونالیسم سند پیوست به منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) مصوبه کنگره دوازدهم، ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ از آنجا که مشروطه خواهی و ناسیونالیسم با گفتمان...