برچسب: پیوست به منشور

عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

0
عدم تمرکز و حقوق اقوام  و مذاهب ایران پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره پنجم  از آنجا که دمکراسی يا مردمسالاری و حقوق بشر به...

فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران

0
فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره پنجم پايه های نظام سياسی دمکراتيک آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی...

حقوق زنان و کودکان

0
حقوق زنان و کودکان پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره سوم ، 21 و 22 نوامبر 1379 در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج...

ناسیونالیسم

0
ناسیونالیسم سند پیوست به منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) مصوبه کنگره دوازدهم، ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ از آنجا که مشروطه خواهی و ناسیونالیسم با گفتمان...