برچسب: کنگره حزب مشروطه ایران

گزارش برگزاری کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
گزارش برگزاری کنگره سیزدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ایرانگرایی – دکتر خسرو اکمل 29 و 30 شهریور 1399 / 19 و 20 سپتامبر 2020    ...

سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در شهر آنتورپ، بلژیک. https://youtu.be/2QOwFdGu4MM