برچسب: کنگره سوم

حقوق زنان و کودکان

0
حقوق زنان و کودکان پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره سوم ، 21 و 22 نوامبر 1379 در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج...

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران

0
سخنران : دکتر داریوش همایون بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگر با شما گفتگو می‌کنم. تشکیل این کنگره‌ها صرفاً بخاطر این نیست که به مسائل...