برچسب: یگانگی ملی

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره ششم

0
سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره ششم حزب مشروطه ایران نگاه فراگیرنده تری به همگرائی نیرو ها  ایران می باید بر راه دمکراسی های لیبرال غربی...

قطعنامه کنگره ششم (کنگره یگانگی ملی)

0
قطعنامه کنگره ششم (کنگره یگانگی ملی) حزب مشروطه ایران آخن، 11 و 12 نوامبر 2006فاصله کنگره های پنجم و ششم حزب همزمان با مرحله تازه...

گزارش کنگره ششم حزب مشروطه ایران (کنگره یگانگی ملی) آخن ۱۱...

0
گزارش کنگره ششم حزب مشروطه ایران (کنگره یگانگی ملی) آخن ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶ ششمین کنگره حزب مشروطه ایران با شرکت شاخه ها و...

گزارش دبیرکل به کنگره ششم حزب مشروطه ایران

0
دوستان و همرزمان گرامی برگزاری کنگره ششم حزب در یکی از بدترین موقعیت‌ها برای ملت ایران، و در اوضاعی که رو به وخامت بیشتر می‌رود،...