برچسب: قیام اصفهان

سرکوب مردم اصفهان و شهرکرد را محکوم می کنیم

0
سرکوب مردم اصفهان و شهرکرد را محکوم می کنیم ما نهادهای سیاسی اجتماعی امضا کننده این بیانیه با اعتقاد کامل به اصول خدشه ناپذیر: تمامیت ارضی...

پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری

0
پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری30 آبان ۱۴۰۰ / 21 نوامبر ۲۰۲۱ پشتکار و اراده قوی مردم اصفهان در بیان خواست...